Korkut Ata nÜniversitesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’deki insan kaynağı yeteneklerimiz. Dolayısıyla ister çevre, ister üretim, ister dijital dönüşüm, isterse de sağlıklı yaşam, bunların tümünde önemli olan yeteneğin doğru kullanılması. 2053 hedefine ulaşmada en önemli kilit rol insan kaynağı.” dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nce düzenlenen...
24.10.2022
0
6